Vizija – saugi, moderni, nuolat besimokanti, atvira šeimai ir partnerystei, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui.

Misija – teikti ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdant sveiką, kūrybišką ir savimi pasitikintį vaiką.

Vertybės:

  • Pagarba ir meilė vaikui, jo pastangų ir savasties pripažinimas.
  • Atvirumas pokyčiams ir siekis tobulėti.
  • Visų bendruomenės narių partnerystė ir socialinis jautrumas.

Lopšelio-darželio filosofija:

  • „Sakoma, kad laikas viską keičia, bet iš tiesų viską keisti turime patys“ A. Warhol.
  • „Pamokos, kurių mus moko mūsų vaikai, yra kur kas vertingesnės ir svarbesnės už pamokas, kurių mes mokome juos. Todėl geriausia, ką galima padaryti, tai stengtis į pasaulį žiūrėti vaiko akimis. Akimis, kurios nuoširdžiai gėrisi ir žavisi viskuo, ką mato“ L. Inner.

Lopšelio-darželio veiklos strateginiai tikslai 2023-2025 metams:

  • Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, atliepiantį į šiuolaikines ugdymo technologijas ir kiekvieno vaiko poreikius.
  • Kurti įstaigos kokybės siekio kultūrą, į tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius.

Įstaigoje įgyvendinamos programos:

Papildomai priešmokyklinėse grupėse („Smalsučiai“ ir „Saulutės“)   įgyvendinama: