GRUODŽIO MĖNESIO DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.

Priemonės

Data

Atsakingi vykdytojai

1.
PASITARIMAS

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimai (nuotoliniu būdu)

      12 d.

15 val.

L. Petrauskienė
2.
DIREKCIJOS POSĖDIS

Pasirengimas Kalėdiniams renginiams

5 d. S. Petrusevičienė

G. Nekrevičienė

3. PRIEŽIŪRA

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  D. Kučinskienės vertinimas,

siekiant ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacinės kategorijos

1-16 d.

S.Petrusevičienė

4.
ĮSTAIGOS TARYBOS

4.1. 2022 m. biudžeto panaudojimo ataskaitos svarstymas.

1,2 proc. pajamų mokesčio paramos panaudojimas

4.2.  2023 m. finansinės sąmatos sudarymo projekto aptarimas
4.3. 2023–2025 m. mokytojų atestacijos programos suderinimas
4.4. 2023–2025 m. strateginio plano projekto derinimas
4. 5. 2023 m. įstaigos veiklos uždavinių aptarimas
4.6. 2023 m. įstaigos tarybos veiklos projekto aptarimas
28 d. L. Petrauskienė

R. Gabajienė

Atnaujinta 2022-12-01