LAPKRIČIO MĖNESIO DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.

Priemonės

Data

Atsakingi vykdytojai

1.
PASITARIMAS

Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimai

 Pasitarimo laikas tikslinamas
L. Petrauskienė
 2 METODINĖS GRUPĖS POSĖDIS

Nuotoliniai mokymai ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sportinės veiklos vedimo metodai. Taisyklingos laikysenos ugdymas“

 12 d.  S. Petrusevičienė
3. DIREKCIJOS POSĖDIS

Tikslingas 1,2 proc. paramos lėšų panaudojimas

17 d.

L. Petrauskienė
 4. VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ

Visuminis įstaigos įsivertinimas, remiantis „Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika

 

3-30 d.

  S. Petrusevičienė
 5. PRIEŽIŪRA

  • Veiklos organizavimas lauko erdvėse, tobulinant vaikų mokėjimo mokytis ir tyrinėjimo kompetencijas
  • Naujai pradėjusių dirbti pedagogų veiklos priežiūra
3 -30 d.  L. Petrauskienė,
S. Petrusevičienė

Atnaujinta 2021-10-29