GEGUŽĖS MĖNESIO DARBOTVARKĖ

Eil.

Nr.

Priemonės

Data

Atsakingi vykdytojai

1.
PASITARIMAS

Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pasitarimai (nuotoliniu būdu)

5, 12, 19, 26 d.

14 val.

L. Petrauskienė
S. Petrusevičienė
2.
DIREKCINIS POSĖDIS

Lopšelio-darželio darbo 2021 m. vasarą organizavimas

7 d.
L. Petrauskienė
3.
METODINĖS GRUPĖS POSĖDIS

SEU programų : „Laikas kartu“ priešmokyklinio ugdymo grupėse, Kimochi „Nykštukų“ grupėje ir „Dramblys“  „Boružėlių“ grupėje įgyvendinimo rezultatų aptarimas.

17 d.

S. Petrusevičienė,                A. Jankauskienė,                  L. Duotienė,                          V. Lukauskienė,                    D. Kučinskienė
4. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų aptarimas      Ugdymo rezultatų aptarimas                                          Sveikatą stiprinančių mokyklų programos įgyvendinimo aptarimas

27 d. L. Petrusevičienė,                V. Vaičiulienė

Atnaujinta 2021-05-03