SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA


 

2017-2018 m. veiklos planas

2015-2019 m. strateginis planas

2016 m. veiklos ataskaita