2019 metų ataskaitos

I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būkles ataskaita I dalis

Finansinės būkles ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčio ataskaita

2017 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita