Naujų vaikų priėmimas į įstaigą COVID-19 karantino metu vykdomas nuotoliniu būdu.
Nesant galimybės dokumentus teikti nuotoliniu būdu, dėl priėmimo į darželį, prašome kreiptis individualiai telefonu 8 46 416 572.
Nuotoliniu būdu dokumentai siunčiami el. paštu – info@gargzdusaulute.lt
Prašome pateikti šiuos dokumentus:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
2. Tėvų gyvenamosios vietos deklaracijos kopiją;
3. Dokumentų, kuriais vadovaujantis teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą, kopija;
4. Prašymą į darželį. Prašymo forma Čia
5. Ikimokyklinio ugdymo sutartį (pildoma jei vaikas lankys ikimokyklinio ugdymo grupę). Sutarties forma Čia
6. Priešmokyklinio ugdymo sutartį (pildoma tik jei vaikas lankys priešmokyklinę grupę). Sutarties forma Čia
7. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (būtinai pasirašo abu tėvai). Sutikimo forma Čia
8. Prieš pradedant lankyti įstaigą, vaikui privalo būti patikrinta sveikata, o esant COVID-19 karantino sąlygom (kai sveikatos tikrinimas neatliekamas), užpildyti vaiko sveikatos deklaraciją. Iškilus klausimams dėl sveikatos pažymėjimo, prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos priežiūros specialistą tel. Nr. 8 624 911 27. Deklaracijos forma Čia
Dokumentus prašome užpildyti (pagal galimybę pasirašyti ir nuskenuoti ar nufotografuoti) ir atsiųsti kartu su dokumentų kopijomis anksčiau nurodytu elektroniniu adresu.