Naujų vaikų priėmimas į įstaigą COVID-19 karantino metu vykdomas nuotoliniu būdu.
Nesant galimybės dokumentus teikti nuotoliniu būdu, dėl priėmimo į darželį, prašome kreiptis individualiai telefonu 8 46 416 572 .
Nuotoliniu būdu dokumentai siunčiami el. paštu – info@gargzdusaulute.lt
Prašome pateikti šiuos dokumentus:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
2. Tėvų gyvenamosios vietos 2021 m. deklaracijos kopiją;
3. Dokumentų, kuriais vadovaujantis teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą, kopija;
4. Ikimokyklinio ugdymo sutartį (pildoma jei vaikas lankys ikimokyklinio ugdymo grupę). Sutarties forma Čia
5. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (būtinai pasirašo abu tėvai). Sutikimo forma Čia
6. Prieš pradedant lankyti įstaigą, vaikui privalo būti patikrinta sveikata. Iškilus klausimams dėl sveikatos pažymėjimo, prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos priežiūros specialistą tel. Nr. 8 624 911 27.
Dokumentus prašome užpildyti (pagal galimybę pasirašyti, nuskenuoti ar nufotografuoti) ir atsiųsti kartu su dokumentų kopijomis anksčiau nurodytu elektroniniu adresu.

 

Atnaujinta 2021-05-07