Gavus pakvietimą lankyti įstaigą, prašome pateikti šiuos dokumentus:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopiją;
2. Tėvų gyvenamosios vietos 2023 m. deklaracijos kopiją, kurioje nurodytas ir vaikas;
3. Dokumentų, kuriais vadovaujantis teikiama pirmenybė priimant vaiką į įstaigą, kopija.

Prieš pradedant lankyti įstaigą, vaikui privalo būti patikrinta sveikata. Iškilus klausimams dėl sveikatos pažymėjimo, prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos priežiūros specialistą tel. Nr. 8 624 911 27.

Dėl priėmimo į darželį, prašome kreiptis telefonu + 370 616 34 248.
el. paštu – info@gargzdusaulute.lt

Atnaujinta 2023-03-16