Direktoriaus 2020 m. veiklos užduotys

L. e. direktorės pareigas Linos Petrauskienės 2019 m. veiklos ataskaita

Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2018 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaita