Įstaigos taryba:
Įstaigos tarybos pirmininkė – Liudmila Tamošauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Įstaigos tarybos sekretorė – Rima Cirtautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Atstovai: Gintarė Budvytienė, mokytojos padėjėja; Džiuljeta Šepikienė, sekretorė, kasininkė-apskaitininkė.
Tėvų atstovai: Diana Žiūrienė ir Daiva Stasaitienė.
Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Lina Petrauskienė, direktorė.
Sekretorė – Lina Duotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Metodinė taryba:
Metodinės tarybos pirmininkė – Alina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Sekretorė – Jurgita Vaičkutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Darbo taryba:
Darbo tarybos pirmininkė – Rima Cirtautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Lina Duotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja; Alina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Vaiko gerovės komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Turto nurasymo komisija

Inventorizacijos komisija

Evakavimo komisija

Gautos paramos skirstymo komisija