Įstaigos taryba:
Įstaigos tarybos pirmininkė – Liudmila Tamošauskienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Įstaigos tarybos sekretorė – Džiuljeta Šepikienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Atstovai: Lina Jotkutė, mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja;
                 Ilona Šakinienė, mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja.
Tėvų atstovai: Eglė Paulauskienė ir Sigita Auglytė-Kleinienė.
Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Sandra Petrusevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Diana Stasiulytė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Metodinė taryba:
Metodinės tarybos pirmininkė – Alina Daukšienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Sekretorė – Jurgita Vaičkutė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
LŠMPS profesinė organizacija:
Pirmininkė – Rima Cirtautienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Nariai: Liudmila Tamošauskienė, Lina Duotienė, Džiuljeta Šepikienė, Airida Virbauskienė.

Vaiko gerovės komisija

Mažos vertės viešojo pirkimo komisija

Turto nurašymo komisija

Materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizacijos komisija

Evakavimo komisija

Gautos paramos skirstymo komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2023-02-13