Įstaigos taryba:
Įstaigos tarybos pirmininkė – Rinalda Gabajienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Įstaigos tarybos sekretorė – Vaida Rudienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Atstovai: Vilma Vitkienė, mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja;
                 Viktorija Survilienė, mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja.
Tėvų atstovai: Inga Sakalauskaitė ir Andrius Budginas.
Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Lina Petrauskienė, direktorė.
Sekretorė – Lina Duotienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Metodinė taryba:
Metodinės tarybos pirmininkė – Alina Daukšienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Sekretorė – Jurgita Vaičkutė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Darbo taryba:
Darbo tarybos pirmininkė – Rima Cirtautienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
Nariai: Lina Duotienė, mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą;
             Alina Daukšienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Vaiko gerovės komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Turto nurašymo komisija

Materialiojo ir nematerialiojo turto inventorizacijos komisija

Evakavimo komisija

Gautos paramos skirstymo komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2023-01-25