Įstaigos taryba:
Įstaigos tarybos pirmininkė – Rinalda Gabajienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Įstaigos tarybos sekretorė – Vaida Rudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Atstovai: Vilma Vitkienė, mokytojos padėjėja; Viktorija Survilienė, mokytojo padėjėja.
Tėvų atstovai: Inga Sakalauskaitė ir Andrius Budginas.
Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Lina Petrauskienė, direktorė.
Sekretorė – Lina Duotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.
Metodinė taryba:
Metodinės tarybos pirmininkė – Alina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Sekretorė – Jurgita Vaičkutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Darbo taryba:
Darbo tarybos pirmininkė – Rima Cirtautienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai: Lina Duotienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja; Alina Daukšienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Vaiko gerovės komisija

Viešųjų pirkimų komisija

Turto nurašymo komisija

Meterialiojo ir nematerialiojo turto inventorizacijos komisija

Evakavimo komisija

Gautos paramos skirstymo komisija

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 2022-06-01