DĖMESIO!!! Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu

Įstaigoje nuo 2021 m. sausio 6 d. organizuojamas priešmokyklinio ugdymo vaikams, turintiems teisę į nemokamus pietus, nemokamas maitinimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu. Vaikams, nelankantiems įstaigos, tėvų pageidavimu, išduodamas sausas davinys.

Sausas davinys išduodamas už 2 savaites sekančios savaitės antradieniais, mokytojų ir tėvų suderintu laiku.

Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos


DĖMESIO!!! Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams:

  • visi mokiniai, kurie nuo š. m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant pajamų.
  • nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui , reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

 


Maitinimą organizuoja Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“. Įstaiga dalyvauja Vaisių ir daržovių bei Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (galioja nuo 2019-03-01)

Tiekėjų sąrašas: UAB Verdeta, UAB Klaipėdos duona, UAB Vigesta, UAB Žemaitijos pienas.

Rudens valgiaraštis 2020 m.

 

Atnaujinta 2021-01-18