Maitinimą organizuoja Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“. Įstaiga dalyvauja Vaisių ir daržovių bei Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2018-09-22) –   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/asr

Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (galioja nuo 2019-03-01)

Tiekėjų sąrašas: UAB Verdeta, UAB Klaipėdos duona, UAB Vigesta, UAB Žemaitijos pienas.

Pavasario-vasaros valgiarastis 2020