Maitinimą organizuoja Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“. Įstaiga dalyvauja Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimo programose, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Tiekėjų sąrašas: UAB Verdeta, UAB Klaipėdos duona, UAB Vigesta, UAB Žemaitijos pienas, žemės ūkio kooperatinė bendrovė BIO LEUA, ūkininkė Daiva Buivydienė.

Pavasario-vasaros valgiaraštis

Rudens-žiemos valgiaraštis


DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO DIENOS NORMŲ PAKEITIMO!

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d.  nemokamo maitinimo dienos norma vienam mokiniui pietums – 2,45 Eur, pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 3 d. įsakymą Nr. AV-16 „ĮSAKYMAS Dėl nemokamo maitinimo dienos normos kainos pakeitimo 2023 m.


DĖL NEMOKAMO MAITINIMO ATOSTOGŲ METU!

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės 2010-01-28 tarybos sprendimu Nr. T11-8 patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, mokinių atostogų metu nemokamas maitinimas neteikiamas. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, lankysiantiems įstaigą atostogų metu, už vienos dienos maitinimą bus skaičiuojamas 3,40 Eur (nuolaidos bus taikomos tik turintiems 50 ar 100 proc.) mokestis.


INFORMUOJAME!

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

Išsamesnę informaciją skaitykite čia.


Atnaujinta 2023-01-06