DĖL NEMOKAMO MAITINIMO ATOSTOGŲ METU!

Informuoju, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės 2010-01-28 tarybos sprendimu Nr. T11-8 patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, mokinių atostogų metu nemokamas maitinimas neteikiamas. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams, lankysiantiems įstaigą atostogų metu, už vienos dienos maitinimą bus skaičiuojamas 2,23 Eur (nuolaidos bus taikomos tik turintiems 50 ar 100 proc) mokestis.

Rudens atostogų laikas – 2021 lapkričio mėn. 3–9 d.

Vaikų ugdymas tęsiamas nuo lapkričio 10 d.

 


INFORMUOJAME!

Nuo 2021 m. liepos 1 d. visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) prašymo.

Išsamesnę informaciją skaitykite čia.


INFORMUOJAME!

Nuo  2021 m. birželio 1 d. nutraukiamas sausų maisto davinių teikimas priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams.


DĖMESIO!!! Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu

Įstaigoje nuo 2021 m. sausio 6 d. organizuojamas priešmokyklinio ugdymo vaikams, turintiems teisę į nemokamus pietus, nemokamas maitinimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu. Vaikams, nelankantiems įstaigos, tėvų pageidavimu, išduodamas sausas davinys.

Sausas davinys išduodamas už 2 savaites sekančios savaitės antradieniais, mokytojų ir tėvų suderintu laiku.

Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos


DĖMESIO!!! Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams:

  • visi mokiniai, kurie nuo š. m. rugsėjo 1 d. mokysis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus mokykloje, nevertinant pajamų.
  • nuo liepos 1 d., kreipiantis tik dėl nemokamų pietų priešmokyklinukui , reikia užpildyti tik Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) formą.

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

 


Maitinimą organizuoja Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“. Įstaiga dalyvauja Vaisių ir daržovių bei Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2019-02-28)

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2021-08-31)

Tiekėjų sąrašas: UAB Verdeta, UAB Klaipėdos duona, UAB Vigesta, UAB Žemaitijos pienas, žemės ūkio kooperatinė bendrovė BIO LEUA.

Pavasario-vasaros valgiaraštis

Rudens valgiaraštis

Žiemos valgiaraštis

 

 

Atnaujinta 2021-10-29