Maitinimą organizuoja Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“. Įstaiga dalyvauja Vaisių ir daržovių bei Pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programose, finansuojamose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (galioja iki 2018-08-31) –   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C 

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2018-09-01) –https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d

Tiekėjų sąrašas: L. Paulauskienės individuali įmonė, UAB Klaipėdos duona, UAB Vigesta, UAB Žemaitijos pienas

Pavasario-vasaros valgiaraštis

Žiemos valgiaraštis