Logopedo paslaugos

Logopedė Ona Meškienė
Pedagoginis darbo stažas – 26 metai.
Kvalifikacinė kategorija – metodininkė.
Logopedė Jurga Lukauskienė
Padagoginis darbo stažas – 22 metai.
Kvalifikacinė kategorija – metodininkė.

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai

2017-2018 mokslo metais mūsų įstaigoje yra 76 ugdytiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (70 ikimokyklinio ir 6  priešmokyklinio amžiaus vaikai).
Logopedo pagalba teikiama 53 vaikams.

Pagalbos vaikui teikimo tvarka

Nuorodos.
Tėvelius, kuriems aktualus vaiko kalbos ugdymas, kviečiame aplankyti internetinius puslapius. Čia rasite daug laisvai platinamų mokymo priemonių, kurios padės namuose ugdyti vaiko kalbą.
http://ejournal.emokykla.lt/snekutis – turinyje išsirinkite Jums aktualią temą.
http://logopedui.jimdo.com/ – specialistų pagalba vaikams.
http://www.logopedas.puslapiai.lt/ – skyriuje “Siuntiniai” rasite mokymo priemonių parsisiųsti.
http://www.sesioszasys.lt – logopedės tinklaraštis, kuriame rasite ne tik užduočių vaiko kalbos ugdymui, bet ir mokslinių straipsnių vaiko ugdymo klausimais.
http://maziejisnekoriai.blogspot.com/ – logopedės tinklaraštis
http://www.tariu.lt/ – logopedė Nijolė Jakubauskienė veda logopedines pratybas internetu.
http://www.elogopedai.lt/ – pagalba ugdantiems vaikus.
http://www.e.logopedas.lt/ – logopedės Audronės Neniškytės tinklalapis.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Vaičiulienė
Specialistės darbo stažas – 10 metų

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia pagalbą sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, teikia individualias konsultacijas Įstaigos bendruomenei, pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą, inicijuoja nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, organizuoja lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų prevenciją, prižiūri maitinimo organizavimą.