Įstaigų sąrašas, teikiančių pagalbą asmenims, išgyvenantiems savižudybių krizę

Kaip yra vertinama vaiko raida ir ką daryti toliau?

Logopedo paslaugos

Logopedė Ilona Puškorienė
Pedagoginis darbo stažas –  metai.
Kvalifikacinė kategorija – metodininkė.
Tel. (8 61) 019 908 el. p. i.puskoriene@gargzdusaulute.lt
 

 

Darbo laikas:

Pirmadienis 7.00–11.00, 11.30–13.00 val.
Antradienis–Trečiadienis   7.00–11.00, 11.30–13.00, 15.00–17.00 val.
Ketvirtadienis 7.00–11.00, 11.30–13.00, 15.00–16.30 val.
Penktadienis 7.00–11.00, 11.30–13.00 val.

Logopedė įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.  Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.


Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos

Klaipėdos r. visuomenės sveikatos biuro
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaida Vaičiulienė
Specialistės darbo stažas – 11 metų. Tel. (8 65) 914 561,
el. p. v.vaiciuliene@visuomenessveikata.lt

 

Darbo laikas:
Pirmadieni-ketvirtadienį
7.30–11.30 val.
12.00–16.00 val.
Penktadienį
7.30–11.30 val.
12.00–14.00 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė teikia pagalbą sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais, teikia individualias konsultacijas Įstaigos bendruomenei, pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą, inicijuoja nelaimingų atsitikimų prevencijos priemones, organizuoja lėtinių neinfekcinių, užkrečiamųjų ligų prevenciją, prižiūri maitinimo organizavimą.


 Psichologo paslaugos (karantino metu konsultacijos vyks nuotoliniu būdu pagal nurodytą darbo laiką)

Klaipėdos r. PPT psichologė Rimantė Ignatjevienė
Psichologės darbo stažas – 17 metų.
Kvalifikacinė kategorija – psichologė.
Tel. (8 61) 264 830, el. p. r.ignatjeviene@gargzdusaulute.lt

 

 

Darbo laikas:
Pirmadienis 8.00–11.30 val., 12.00–13.00 val.
Antradienis 8.00–11.30 val., 15.00–17.00 val.

Psichologė konsultuoja vaikus, tėvus, įstaigos mokytojus su vaikų gerove, elgesiu, emocijomis, ugdymusi, bendravimu susijusiais klausimais. Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu. Dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais. Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus. Vykdo tėvų ir mokytojų psichologinį švietimą.


Specialiojo pedagogo paslaugos

Specialioji pedagogė Edita Janušauskienė
Specialiosios pedagogės darbo stažas – 14 metų.
Kvalifikacinė kategorija – vyresnioji specialioji pedagogė.
Tel. (8 46) 416 572, el. p. e.janusauskiene@gargzdusaulute.lt

 

 

Darbo laikas:
Trečiadienis 7.30–10.30 val.
Ketvirtadienis 8.00–13.00, 13.30–17.00 val.
Penktadienis 15.00–17.00 val.

Specialusis pedagogas, gavęs tėvų (globėjų) sutikimą, atlieka pedagoginį ugdytinių įvertinimą įstaigoje, tvarko dokumentus vaikų vertinimui Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Jei vaikui nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai – konsultuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagoges dėl darbo su vaiku, veda individualias ar pogrupines pratybas vaikams, kurie turi nustatytų dėmesio, atminties, emocijų/elgesio, įvairiapusių raidos, intelekto sutrikimų ar sulėtėjusią raidą. Taip pat konsultuoja tėvelius vaikų ugdymo klausimais, dalyvauja įstaigos VGK veikloje.

Informacija atnaujinta 2021-09-06