LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija – http://www.smm.lt/

Nacionalinė švietimo agentūrahttps://www.nsa.smm.lt/

Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.ipc.lt/

Ugdymo plėtotės centras – http://www.upc.smm.lt/

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija – http://www.socmin.lt/

Klaipėdos rajono savivaldybė – www.klaipedos-r.lt/

Klaipėdos rajono pedagoginė psichologinė tarnyba – https://www.klrppt.lt/

Klaipėdos raj. švietimo centras – www.krsc.lt/

Portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus – http://www.ikimokyklinis.lt/