Gargždų lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
33
33

Nuo 2020 m. birželio 17 d. Lietuvoje atšaukiamas karantinas ir skelbiama ekstremali situacija dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės. Nuo 2020 m. birželio 17 d. iki liepos 16 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas bei neformalusis vaikų švietimas vykdomi mokyklose ir kitų švietimo teikėjų, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Plačiau skaitykite:

Vyriausybės sprendimu atšaukiamas Lietuvoje paskelbtas karantinas https://lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybes-sprendimu-atsaukiamas-lietuvoje-paskelbtas-karantinas

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 588 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e348ed0abe011eab9d9cd0c85e0b745

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a444f100afe311ea9a12d0dada3ca61b?jfwid=nj21zph5y&fbclid=IwAR0HjZ5z0cBpEcvJ9acgPmHGyqQI_yxLYsL7GTedXUodD2WRmtlC_T4UMOw

 

Administracija