Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms

Administratorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Logopedas

Meninio ugdymo mokytojas

Mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Mokytojas, dirbantis pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Mokytojo padėjėjas

Sekretorius

Specialusis pedagogas

Kiemsargis

Maisto sandėlininkas

Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio irar priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjas

Pagalbinis darbininkas einamajam remontui (atsakingas už elektros ūkį)

Pagalbinis darbininkas einamajam remontui

Pagalbinis darbininkas virtuvėje

Skalbėjas

Skalbinių prižiūrėtojas

Tarnybinių patalpų valytojas

Virėjas

Vyriausiasis virėjas