Gargždų lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
33
33

Naujienos

Tradiciškai, kas antri metai, mūsų įstaigoje vyksta Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus  vaikų vaidybinės kūrybos festivalis-apžiūra „Bebenčiuko teatras“. Šiais metais jis vyko kiek kitaip – virtualioje aplinkoje. Virtualiame festivalyje-apžiūroje „Bebenčiuko teatras“ dalyvavo 8 Klaipėdos rajono ugdymo įstaigos. Džiaugiamės ir dėkojame visiems dalyviams už drąsą, pastangas perteikiant savo vaidybinius gebėjimus kitaip. Taip pat dėkojame festivalio-apžiūros „Bebenčiuko teatras“ komisijai: Irenai Barbšienei, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiajai specialistei, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorei dr. Rasai Braslauskienei ir Linai Petrauskienei, Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorei už pasirodymų aptarimą, vertinimą ir nominacijų paskelbimą.

Šiais metais pirmą vietą  laimėjo mūsų lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytinių inscenizacija „Voras ir musės“. Džiaugiamės ir sveikiname priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytinius už puikiai pademonstruotus vaidybinius gebėjimus atliekant inscenizaciją „Voras ir musės“. Dėkojame Gargždų muzikos mokyklos Dainos studijai „Svirplys“ ir mokytojai Nijolei Usevičienei už originalų muzikos takelį, Austėjos ir Mildos tėveliui Mantui už nuostabų operatoriaus darbą bei „Smalsučių“ grupės priešmokyklinio ugdymo mokytojoms Linai Duotienei ir Rinaldai Gabajienei už puikią režisūrą.

Kviečiame žiūrėti vaizdo įrašą „Voras ir musės“ .

Kovo 22–26 dienomis lopšelyje-darželyje „Saulutė“ vyko kūrybinės raiškos savaitė tarptautinei vandens dienai pažymėti – „Kelionė į vandens stebuklų šalį“. Vaikai sužinojo apie vandens svarbą visiems gyviems organizmams, apie būtinybę jį taupyti. Sužinojo, kad augančiam vaikui vanduo reikalingas, kaip oras ir maistas, kad visa mus supanti sistema negalėtų egzistuoti be vandens, nes vanduo būtinas ne tik žmogui, bet ir visai gamtai. Taip pat buvo akcentuota, kaip svarbu gerti vandenį ir kas nutiktų jei jo nenaudotume. Kūrybinės raiškos savaitės metu vaikai diskutavo apie vandenį, apie tai, kas atsitinka dėl neapdairaus žmogaus elgesio, kas nutiktų žmogui, gyvajai gamtai, jei vandens nebeliktų. Atliko daug bandymų, tyrinėjimų, patyrė daug džiugių akimirkų žaisdami, mindami mįsles, klausydamiesi vandens garsų.
„Kelionę į vandens stebuklų šalį“ vainikavo mokytojų ir vaikų kolektyvinai darbai „Lietaus skėčiai“, kuriuos vaikai ir mokytojos prikėlė naujam gyvenimui ir jais papuošė įstaigos lauko erdves.

Kūrybinės raiškos savaitės organizatoriai
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Alina Daukšienė ir Liudmila Tamošauskienė,
Vaikystės pedagogikos studentė  Džiuljeta Šepikienė

  

Pasibaigus akcijai „Gražiausi lietuviški žodžiai“, kurios metu puošėme įstaigos langus vaikų išrinktais gražiausių žodžių karpiniais, savo meilę Lietuvai rodėme su vaikais dalyvaudami Respublikiniuose projektuose: „Papuoškime ąžuolus Laisvės paukščiais“; „Aprenk lėlytę tautiniais drabužiais“. Įstaigoje surengtoje parodėlėje „Kaziuko dirbtuvėlės“ dalinomės gerąja patirtimi, idėjomis. Vaikų ir tėvų, bendruomenės kurtais darbais, karpiniais, popierinėmis lėlytėmis, paukščiais puošėme darželio vidaus ir lauko erdves. Dalyvaudami projektuose bei puoselėdami tradicijas išreiškėme pagarbą Lietuvai, savo gimtajam kraštui bei jo autentiškumui.

          

Ikimokyklino ugdymo mokytoja Jovita Klymantienė

Jauna, laisva, pati savęs valdovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savo krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava!

(Maironis)

Neužmirškime Tėvynės didingos praeities! Visi kartu kurkime mūsų Lietuvą, kurioje būtų gera gyventi. Sveikiname visus Kovo 11 – osios proga.

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d.  sprendimu Nr. T11-58 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą ir ugdymosi sąlygas lengvatų“, nustatytas vienos dienos atlyginimo dydis už ugdymo (si) sąlygas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams 2021 m. vasario–gegužės mėn. – 0,75 Eur už vaiko lankytą dieną.