Gargždų lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
33
33

Naujienos

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites. Šiuo laikotarpiu bus sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai, taip pat specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių mokiniai galės toliau lankyti ugdymo įstaigas.

Nuo šeštadienio – karantinas visoje Lietuvoje

Atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė paskelbti karantiną Klaipėdos rajono teritorijoje. Karantino režimo trukmė – nuo spalio 26 d. 00 val. iki lapkričio 9 d. 24 val. Karantino metu pastebėję pažeidimus galite kreiptis 112.

Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo

PRAŠYTUME ATKREIPTI DĖMESĮ!

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, darželyje yra laikomasi šių saugumo sąlygų:

Asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą bei uždarose erdvėse, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.

Stebima vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė (sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą).

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

Sprendimas Nr. V-1487 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Klaipėdos rajono švietimo centras ir Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ kviečia Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes dalyvauti Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės kūrybos festivalyje-apžiūroje „Bebenčiuko teatras“.

Bebenčiuko teatro nuostatai

Įstaigos meninio ugdymo mokytoja Šarūnė Petruškevičienė ir priešmokyklinio ugdymo grupės „Smalsučiai“ ugdytinė Neringa Stončiūtė buvo apdovanotos Klaipėdos rajono savivaldybės mero Broniaus Markausko padėkos raštais už sėkmingą pasirodymą Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajono, zonos ir šalies etapuose. Dalyvėms raštus Mero vardu įteikė Klaipėdos rajono mero pavaduotoja Violeta Riaukienė ir Klaipėdos rajono švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Barbšienė.

Dėkojame Klaipėdos rajono savivaldybės atstovams už parodytą dėmesį.

   

 

2020 m. spalio 12 d. įstaigoje įvyko VšĮ „Gargždų futbolas“ organizuota šventė Gargždų lopšelių-darželių pedagogams „Mokytojų turnyras 3×3“.

Dėkojame VšĮ „Gargždų futbolas“ už bendradarbiavimą, patirtas geras emocija ir dovanas.

          

Šią savaitę įstaigoje su vaikučiais kalbėjome apie mandagumą. Mandagumas – tai gražus, geras, nuoširdus elgesys, išreiškiamas ne tik žodžiais, bet ir mimika, gestais.
„Ačiū! Ačiū!“ ir „Prašau!“
„Dovanok! Atsiprašau!“
„Labas rytas!“ ir „Sudie!“ –
Aš tariu beveik kasdien.
Tokius žodžius vaikai girdi dažnai. Norėdami juos įtvirtinti, mažųjų prašėme atsinešti akmenėlių, juos nuspalvinti įvairiausiomis spalvomis ir išdėlioti kieme gražiausius mandagumo žodžius ,,AČIŪ“ J „PRAŠAU“. Nepamiršome ir šypsenėlės, nes spalio 2-ji yra Tarptautinė šypsenų diena. Vieni kitiems linkėdami šypsotis, džiaugėmės papuoštais mandagumo žodžiais.

Įstaigos specialistai