Gargždų lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
33
33

Naujienos

Informuojame, kad vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d.  sprendimu Nr. T11-58 „Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą ir ugdymosi sąlygas lengvatų“, nustatytas vienos dienos atlyginimo dydis už ugdymo (si) sąlygas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomiems vaikams 2021 m. vasario–gegužės mėn. – 0,75 Eur už vaiko lankytą dieną.

 

 

„Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA!“

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ organizuoja projektą „Aš tikrai myliu Lietuvą“, kurio vienas iš įgyvendinimo etapų – akcija „Gražiausi lietuviški žodžiai“. Visa darželio bendruomenė rinko gražiausius lietuviškus žodžius ir jais papuošė įstaigos langus. Taip prisijungėme prie Lietuvių kalbos dienoms skirtų renginių.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Klaipėdos rajono švietimo centras ir Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ kviečia Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes dalyvauti Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybinės kūrybos festivalyje-apžiūroje „Bebenčiuko teatras“. Taip pat Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ kviečia Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus, vaikus ir tėvus dalyvauti kūrybinių darbų parodoje „Teatro lėlė“.

Pakoreguoti „Bebenčiuko teatro“ ir „Teatro lėlė“ nuostatai 2020

Įstaigoje nuo 2021 m. sausio 6 d. organizuojamas priešmokyklinio ugdymo vaikams, turintiems teisę į nemokamus pietus, nemokamas maitinimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu. Vaikams, nelankantiems įstaigos, tėvų pageidavimu, išduodamas sausas davinys.

Sausas davinys išduodamas už 2 savaites sekančios savaitės antradieniais, mokytojų ir tėvų suderintu laiku.

Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos

„Saulutės“ bendruomenė neužmiršo, kodėl esame laisvi. Kaip ir kasmet prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ – lan­guo­se su­ži­bo at­mi­ni­mo žva­ke­lės. Neužmirštuolės nugulė sniege, vaikų darbeliuose, o gal ir širdyse…

 

         

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ , rekomenduojame į ugdymo įstaigą atvesti vaikus tik tiems tėvams, įtėviams, globėjams, kurie neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2.2.9.1. punktas).