GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“
Biudžetinė įstaiga, Vingio g. 4, 96138 Gargždai,
tel. (8 46) 452 674, tel. (8 46) 452 622, el. p. info@gargzdusaulute.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191789357

Lopšelio-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas:
 • Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
  • įsteigtas lopšelis-darželis 1981 m. kovo 2 d.;
  • reorganizuotas į mokyklą-darželį 1992 m. birželio 7 d.;
  • reorganizuotas į lopšelį-darželį 2011 m. rugsėjo 1 d.
 • Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
 • Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė.
 • Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.
 • Institucijos grupė – neformaliojo švietimo mokykla.
 • Institucijos tipas – lopšelis-darželis.
 • Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam ugdymui skirta mokykla.
 • Mokymo kalba – lietuvių.
 • Mokymo forma – dieninė.

Įstaigoje ugdymas organizuojamas vadovaujantis šiuolaikinio kokybiško ikimokyklinio ugdymo samprata, kuriama sveika ir saugi aplinka, skatinanti vaikus aktyviai ir kūrybingai veikti.  Mūsų tikslas – su meile rūpintis vaiko saugumu, įvairiapusišku ugdymu, sudarant palankias sąlygas patirti vaikystės džiaugsmą – ugdytis per žaidimus, tyrinėjimus ir atradimus – savaime, džiugiai pažįstant pasaulį. Ypatingą dėmesį skiriame individualiai vaiko pažangai. Tuo tikslu sistemingai, bendradarbiaudami su tėvais, vertiname vaikų ugdymosi pasiekimus, numatome kiekvieno vaiko tolimesnio ugdymosi gaires. Įstaiga yra prisijungusi prie informacinės sistemos „Mūsų darželis“. Ši sistema padeda užtikrinti nenutrūkstamą bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais (žinoma, neatsisakome ir kasdieninio bendravimo). Naudodamiesi šia sistema tėvai gali matyti vaikų pasiekimų aprašus, pedagogų ir pagalbos specialistų pastabas, susipažinti su vaikų veikla ir jos priemonėmis, ugdomosios veiklos planais, teikti pasiūlymus ugdomosios veiklos tobulinimui ir kt.
Turtinga ir estetiška kiemo aplinka, įrengtos edukacinės erdvės įvairiai vaikų veiklai. Vaikai turi galimybes susipažinti su įvairiais augalais, užsiauginti daržovių, uogų savo eksperimentiniuose daržuose, stebėti augantį sodą, tenkinti judriosios ir kūrybinės veiklos poreikius ir pan. Grupių erdvės jaukios, aprūpintos ne tik tradicinėmis ugdymo priemonėmis, bet ir žaislais, kurių gamyba pagrįsta naujomis elektroninėmis technologijomis.
Didelis dėmesys skiriamas vaikų saviraiškos puoselėjimui per draminę veiklą. Draminės veiklos elementai panaudojami įvairioje ugdomojoje veikloje. Tradiciškai kas antri metai įstaiga organizuoja rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų draminės veiklos festivalį-apžiūrą „Bebenčiuko teatras“.
Įstaigoje dirba kūrybingi pedagogai ir pagalbos vaikui, šeimai specialistai: logopedas, spec. pedagogas, psichologas (paslaugas teikia Klaipėdos r. PPT), sveikatos priežiūros specialistas (paslaugas teikia Klaipėdos r. visuomenės sveikatos biuras).
Grupių darbo laikas: 7.00–17.30 val., pailgintos grupės darbo laikas: 6.30–18.30 val.