Gargždų lopšelis-darželis
Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
33
33

admin

1 2 3 9

Įstaigoje nuo 2021 m. sausio 6 d. organizuojamas priešmokyklinio ugdymo vaikams, turintiems teisę į nemokamus pietus, nemokamas maitinimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu. Vaikams, nelankantiems įstaigos, tėvų pageidavimu, išduodamas sausas davinys.

Sausas davinys išduodamas už 2 savaites sekančios savaitės antradieniais, mokytojų ir tėvų suderintu laiku.

Nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinės rekomendacijos

„Saulutės“ bendruomenė neužmiršo, kodėl esame laisvi. Kaip ir kasmet prisijungėme prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ – lan­guo­se su­ži­bo at­mi­ni­mo žva­ke­lės. Neužmirštuolės nugulė sniege, vaikų darbeliuose, o gal ir širdyse…

 

         

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“ , rekomenduojame į ugdymo įstaigą atvesti vaikus tik tiems tėvams, įtėviams, globėjams, kurie neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2.2.9.1. punktas).

 

Vyriausybės nutarimu visoje Lietuvoje nuo šeštadienio skelbiamas karantinas, kuris truks tris savaites. Šiuo laikotarpiu bus sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ir pradinių klasių mokiniai, taip pat specialiųjų mokyklų ir specialiųjų klasių mokiniai galės toliau lankyti ugdymo įstaigas.

Nuo šeštadienio – karantinas visoje Lietuvoje

Atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė paskelbti karantiną Klaipėdos rajono teritorijoje. Karantino režimo trukmė – nuo spalio 26 d. 00 val. iki lapkričio 9 d. 24 val. Karantino metu pastebėję pažeidimus galite kreiptis 112.

Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo

PRAŠYTUME ATKREIPTI DĖMESĮ!

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę situaciją, darželyje yra laikomasi šių saugumo sąlygų:

Asmenys, atlydintys vaikus ir darbuotojai vykdantys vaikų priėmimą į įstaigą bei uždarose erdvėse, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.

Stebima vaikus atlydinčių asmenų sveikatos būklė (sudarytos sąlygos matuoti(s) kūno temperatūrą).

Vertinama visų priimamų į įstaigą vaikų sveikatos būklė. Vaikai, kuriems pasireiškia karščiavimas, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ar kitų požymių, nurodytų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 80 punkte, dalyvauti ugdymo veikloje nebus priimami.

Sprendimas Nr. V-1487 dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

 

1 2 3 9