Darbuotoju asmens duomenį tvarkymo taisyklės

Mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) duomenų tvarkymo taisyklės