Darbuotoju asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių ir jų teisėtų atstovų (tėvų, globėjų) duomenų tvarkymo taisyklės

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)


Asmens duomenų apsaugos atmintinė

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas