Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

 

Metinė viešųjų pirkimų suvestinė už 2017 m.

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 m.

Metinė viešųjų pirkimų suvestinė už 2016 m. 

Metinė viešųjų pirkimų suvestinė už 2015 m. 

Metinė viešųjų pirkimų suvestinė už 2014 m.

Metinė viešųjų pirkimų suvestinė už 2013 m.

Metinė viešųjų pirkimų suvestinė už 2012 m.

SKELBIMAI

Skelbimai apie pradedamą pirkimą

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį

Skelbimas apie sudarytą pirkimo sutartį