2016 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas  

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2016 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2016 metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2016 metų I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2015 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2015 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2015metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2015 metų I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finasavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2014 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2014 metų I ketvirtį

Aiškinamasis raštas

Finasavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2014 metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2014 metų III ketvirtį

Aiškinamasis raštas

Finansavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2013 metų I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita 

 

2013 metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimų sumos 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2013 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

 2013 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2012 metų I ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2012 metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2012 metų III ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2012 metų metinės ataskaitos

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita I dalis

Finansinės būklės ataskaita II dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita I dalis

Pinigų srautų ataskaita II dalis

Grynojo turto pokyčių ataskaita

 

2011 metų ataskaitos 

Aiškinamasis raštas

Finansinės ataskaitos

 

 

2015 metų II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Finansavimų sumos

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita