Ataskaita už 2016 metus

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaita

Mokinio krepšelio ataskaita

Įmokos už paslaugas

Suvestinė

Finansų kontrolės būklės ataskaita

 

Ataskaita už 2015 metus

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaita

Mokinio krepšelio ataskaita

Įmokos už paslaugas

Suvestinė

Finansų kontrolės būklės ataskaita

 

Ataskaita už 2014 metus

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaita

Mokinio krepšelio ataskaita

Įmokos už paslaugas

Suvestinė

Finansų kontrolės būklės ataskaita

 


 

Ataskaita už 2013 metus

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaita

Mokinio krepšelio ataskaita

Įmokos už paslaugas

Suvestinė

Finansų kontrolės būklės ataskaita

 


 

Ataskaita už 2012 metus

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaita

Mokinio krepšelio ataskaita

Įmokos už paslaugas

Suvestinė

Finansų kontrolės būklės ataskaita

 


 

Ataskaita už 2011 metus

Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaita

Mokinio krepšelio ataskaita

Įmokos už paslaugas

Suvestinė

Finansų kontrolės būklės ataskaita