GARGŽDŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“

biudžetinė įstaiga, įgyvendinanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Liudvika Norvilienė.

Įstaigos adresas: Vingio g. 4, 96138 Gargždai.

Tel. / faks. (8 46) 452 674, tel. (8 46) 452 622

Elektroninio pašto adresas: mdsaulute@gmail.com

 

Įstaigoje veikia:

2 lopšelio (2–3 m.)

8 ikimokyklinio amžiaus (3–5 m.)

2 priešmokyklinio amžiaus grupės (5–6 m.)

Į darželį vaikai priimami nuo dviejų metų.

 

Įstaiga dirba: 

Mokslo metų trukmė nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.

Lopšelis-darželis ,,Saulutė” dirba:  7.00–17.30 val.

Budinti grupė dirba:  6.30–18.30 val.

 

Vaikus atvesti į lopšelį-darželį iki 8.30 val. Apie vaiko neatvykimą informuoti grupės auklėtoją ar administraciją.