Logopedo paslaugos

Kalbu

Logopedo pagalba.

Lopšelyje-darželyje „Saulutė” dirba logopedė Ona Meškienė.

Pedagoginis darbo stažas – 25 metai.

Kvalifikacinė kategorija – metodininkė.

 

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimai.

2016-2017 mokslo metais mūsų įstaigoje yra 59 ugdytiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (54 – ikimokyklinio ir 5 priešmokyklinio amžiaus vaikai).

Logopedo pagalba teikiama 45 vaikams.

Pagalbos vaikui teikimo tvarka

Liežuvio mankštelė     

Nuorodos.

Tėvelius, kuriems aktualus vaiko kalbos ugdymas, kviečiame aplankyti internetinius puslapius. Čia rasite daug laisvai platinamų mokymo priemonių, kurios padės namuose ugdyti vaiko kalbą.

http://ejournal.emokykla.lt/snekutis – turinyje išsirinkite Jums aktualią temą.

http://logopedui.jimdo.com/ – specialistų pagalba vaikams.

http://www.logopedas.puslapiai.lt/ – skyriuje “Siuntiniai” rasite mokymo priemonių parsisiųsti.

http://www.sesioszasys.lt – logopedės tinklaraštis, kuriame rasite ne tik užduočių vaiko kalbos ugdymui, bet ir mokslinių straipsnių vaiko ugdymo klausimais.

http://maziejisnekoriai.blogspot.com/ – logopedės tinklaraštis

http://www.tariu.lt/ – logopedė Nijolė Jakubauskienė veda logopedines pratybas internetu.

http://www.elogopedai.lt/ – pagalba ugdantiems vaikus.

http://www.e.logopedas.lt/ – logopedės Audronės Neniškytės tinklalapis.