mokestis

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI!

 

TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) ATLYGINIMĄ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SUMOKA IKI KITO MĖNESIO 20 D. į AB DNB banko sąskaitą LT234010040200080122, naudodamiesi šiais mokėjimo būdais:

1. Pervesdami įmokas internetu;

2. Banko skyriuose;

3. Perlo terminaluose;

4. Pasinaudodami „Vienos sąskaitos“ elektronine sistema.

Buhalterija


 

 

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELĮ GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” RENOVACIJOS METU PRATĘSIMO

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T11-352 “Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015-06-25 sprendimo Nr. T11-186 “Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą ir maitinimą Gargždų ikimokyklinėse įstaigose” pakeitimo”,

dienos atlyginimo dydis už vaikų ugdymosi sąlygas tik už lankytą dieną – 0,58 Eur pratęsiamas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

 

 


 

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELĮ GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” RENOVACIJOS METU

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T11-186 “Dėl atlyginimo dydžio už vaikų ugdymą ir maitinimą Gargždų ikimokyklinėse įstaigose”, nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. lopšelyje-darželyje nustatomas:

Dienos atlyginimo dydis už vaikų ugdymosi sąlygas tik už lankytą dieną – 0,58 Eur

 


  

DĖL MOKESČIO UŽ DARŽELĮ

Vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T11-432 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybpos 2012-05-31 sprendimo Nr. T11-342 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuo 2015 m. sausio 1 d.:

Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ nustatomas:

Mėnesio atlyginimo dydis (rugsėjo-gegužės mėn.) už ugdymosi sąlygas, vaikams ugdomiems pagal ikimokyklinio ugdymo programą –11,58 Eur/ 40 Lt

Dienos atlyginimo dydis (birželio-rugpjūčio mėn.) už ugdymosi sąlygas, už kiekvieną lankytą dieną – 0,58 Eur/2 Lt

Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ taikomi šie dienos maitinimo normos įkainiai:

Lopšelio grupėse –1,51 Eur/ 5,20 Lt

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,73 Eur/6,00 Lt

Mokestis mokamas už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.

Du kartus per metus (nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo sausio 1 d. iki sausio 5 d.) tėvai turi teisę pasirinkti dienos maitinimo skaičių(pateikus prašymą, kokio maitinimo (pusryčių, pietų, vakarienės jie atsisako).

50% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

Vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų:

  • vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimą);
  • vienas iš tėvų dingęs be žinios (pateikus teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios);
  • vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas (pateikus gimimo liudijimo kopiją).

Šeima augina tris ar daugiau vaikų (pateikus pažymą apie šeimos sudėtį; pažymas iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų (pakartotinai pažymos iš mokymo įstaigų pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).

Vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą (privalomąją karo tarnybą, profesinę karo tarnybą, krašto apsaugos savanorių karo tarnybą, kariūnų tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą).

Vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos (pažymos pakartotinai pateikiamos nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d.).

100% sumažinamas atlyginimas už maitinimo paslaugas, jeigu:

Vaikas nelanko ikimokyklinės įstaigos šiais atvejais:

  • dėl ligos ir savaitę po jos;
  • tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių, nemokamų, tėvystės (iki 1 mėn. trukmės) atostogų metu;
  • mokinių atostogų metu (priešmokyklinio amžiaus vaikams);
  • vaikui į ugdymo įstaigą neatvykus žiemos laikotarpiu, kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20°C (pateikus prašymą);
  • kai tėvai (globėjai, rūpintojai) turi laisvas nuo darbo dienas (dirba pagal slenkantį darbo grafiką);
  • mokyklose susidarius situacijoms, dėl kurios negali būti organizuojamas ugdymo procesas (patalpų remonto, įrangos, apšvietimo, šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos gedimų, užkrečiamų ligų išplėtimo ir pan.).

Vaikas turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) gauna socialinę pašalpą.

50% arba 100% tėvai atleidžiami nuo mokesčio už mėnesio atlyginimą pristačius Klaipėdos rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sprendimą. (Tėvai teikia gyvenamosios vietos seniūnijai prašymą, atleisti nuo atlyginimo mokėjimo arba jį sumažinti).

 

TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI) ATLYGINIMĄ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SUMOKA IKI KITO MĖNESIO 20 D.  pervesdami įmokas į AB DNB banko sąskaitą LT234010040200080122

 

Organizuojamas socialiai remtinų šeimų vaikų nemokamas maitinimas.